RingPara

Kullanım Koşulları

Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi

1-Taraflar

İşbu Sözleşme ve açıklamalardan (“Platform” dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle açıklama) oluşan işbu RingPara Reklam Hizmetleri Platformu Üyelik Sözleşmesi, /İSTANBUL adresinde mukim .. ile kullanıcı arasında, Ringpara Platform‘una üye olurken "Üye"nin elektronik ortamda veya mobil iletişim ve uygulama yollarını kullanarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Ringpara ve Üye işbu Sözleşme'de ayrı ayrı “Taraf” ya da birlikte “Taraflar” olarak da anılabilecektir.

2-Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu; Üye’nin, Ringpara’ya ait ringpara.com alan adı altında faaliyet gösteren web sitesinde veya mobil iletişim uygulamalarında bulunan ürün ve hizmetlere ait reklamlara ilişkin olarak kendi GSM telefonunda zil seslerini/SMS mesaj seslerini kullanması ve bunlara ek olarak, GSM telefonuna yollanan çeşitli görüntüleri ve videoları reklam olarak yayınlaması sonucu, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

3-Tanımlar

Ringpara: "Biz" ve "bizim" kelimeleri  Ringpara’ya karşılık gelir. Ringpara, Ringpara.com alan adı veya mobil iletişim uygulamaları üzerinden reklam dağıtımında aracı olan kuruluştur.

Platform: Ringpara’nın, Ringpara.com alan adı veya mobil iletişim uygulamaları üzerinde işlerliğini sürdürdüğü; Üyeleri, Reklam Verenleri ve STK’ları kapsayan reklam ekosistemidir.

Üye: Şartlarda, "Kullanıcı," "siz" ve "sizin" kelimeleri Üye’yi ve/veya Ringpara hesabı oluşturan kişi ya da tarafa karşılık gelir. “Üye", Site ve Cep telefonu aplikasyonu üzerinden reklam alan kişidir.

Reklam Veren: Ringpara.com’da Üye üzerinden kullanıma sunulan reklamları Ringpara aracılığıyla temin eden kuruluştur.

Sivil Toplum Kuruluşu (STK): Ringpara ile anlaşmalı olarak Platformda yer alan, belli bir fona sahip sosyal sorumluluk projeleridir.

Reklam İçeriği: Farklı Reklam Verenler tarafından Platform’a verilen farklı ürün, hizmet vb. reklam çeşitlerinin bütünüdür.

Tarife: Ringpara tarafından hazırlanan, Ringpara.com web sitesinde veya mobil iletişim aplikasyonlarında bulunan reklam kullanma konusuna ilişkin detaylı bilgi, fiyat çizelgesi, teknik şartlar, vb. içeren Platform’un reklam hizmetleri tarifesi anlamına gelmektedir.

Ringpara Puanı: Fiyat çizelgesindeki reklam karşılığı ücretlendirmeyi edinebilmek için Üyeler tarafından reklam kullanımı ile toplanması gereken puanlardır.

Reklam Kullanımı: Üye tarafından Tarife’ye uygun olarak seçilen, GSM telefonlarının zil sesi/SMS mesaj sesi ve bunlara ek olarak GSM telefonlarına yollanan görüntüler ve videolar yoluyla sunulan reklamların kullanılması anlamına gelir.

4-Şartlar

Şartların Kabul Edilmesi

Ringpara AŞ. (Bundan böyle “Ringpara” olarak anılacaktır) sahip olduğu ve işlettiği Platform’a hoş geldiniz. Hesap kayıt sayfasında “Kabul Ediyorum” a tıklayarak işbu Sözleşmeye, Gizlilik Politikasına (hepsi birlikte “İlgili Anlaşmalar”) uymayı ve aynı zamanda Platform’a konulan ya da tarafınıza bildirilen her türlü kural, politika ve feragate uymayı ve bu hükümlerin (bundan böyle toplu olarak “Şartlar” olarak anılacaktır) tarafınızca bağlayıcı olduğunu kabul etmiş bulunuyorsunuz). Tüm Şartları Kabul etmiyorsanız, Platformu kullanmayınız. Siteyi kullanmadan önce tüm Şartları dikkatlice gözden geçiriniz.

Platformu kullanarak, (i) şartların sizin açınızdan bağlayıcı olmasını kabul etmiş, (ii) 18 yaşın üzerinde olduğunuzu ve yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapabileceğinizi beyan etmiş oluyorsunuz. Hat kullanıcısının 18 yaşından küçük olduğu ve kanuni temsilcisinin izni veya onayı olmaksızın Platform’u kullanmayı kabul ettiğinin tespit edildiği durumlarda;

  • Hat kullanıcısı küçüğün kanuni temsilcisinin hat sahibi olması ve/veya Platform üzerinden bildirilen Banka Hesabı sahibinin küçüğün kanuni temsilcisi olması durumunda hesap sahibine ilk ödemenin yapılması ve yapılan ödemenin iade edilmemesi durumunda Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Sözleşme kurulmuş ve kanuni temsilci küçüğün yaptığı sözleşmeye onay vermiş kabul edilir. Şu kadar ki, küçük mümeyyiz ve temyiz kudretine sahip olsun.

  • Hat kullanıcısı küçüğün kanuni temsilcisinin hat sahibi olmaması ve/veya Platform üzerinden bildirilen Banka Hesabı sahibinin küçüğün kanuni temsilcisine ait olmaması ya da küçüğün kanuni temsilcisinin ödemeyi kabul etmeyerek (parayı iade ederek) Sözleşmeye onay vermediğini bildirmiş olması durumunda “Üye”lik derhal iptal edilir. Sistemin küçük olduğu sonradan tespit edilen “Üye” tarafından kullanılması nedeniyle küçüğün ve/veya yasal temsilcisinin doğrudan sistemi kullanma ile ilgili yaptığı bir gider var ise bunlar Üye hesabında biriken Ringpara puanlarından ödenir. Bakiye Ringpara puan kalması veya bir kullanım gideri oluşmaması durumunda Üye’nin hesabında biriken veya bakiye Ringpara Puan’lar küçüğün kanuni temsilcisinin Ringpara’nın anlaştığı STK’lardan bir tercihte bulunması durumunda tercih ettiği STK’ya bir tercihte bulunmaması durumunda ise Ringpara’nın uygun gördüğü STK’ya bağışlanır.

5-Ringpara’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Üye’ye uygun görülen reklamlar, Ringpara tarafından Üye’nin EDGE, 3G veya benzeri bir GSM data servisi ile, veya bulunduğu lokasyondaki wireless internet bağlantısı kullanılarak telefona yerleştirilecek ve Üye arandığında ya da muhtelif zamanlarda bu reklamlar oynayacaktır.
5.2 Ringpara, zaman zaman Reklam Veren aracılığıyla yeni reklam çeşitleri sunabilir. Bu şekilde sunulan mevcut ve yeni tüm reklam tipleri açıkça aksi belirtilmediği sürece işbu Sözleşme’ye tabidir.
5.3 Ringpara, herhangi bir reklamın yerleştirilmesine, zil sesi/mesaj sesi, görüntü veya video olarak yayınlanma anına veya reklamın uzunluğuna ve tekrarına ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir.
5.4 Ringpara’nın aynı reklamı birden fazla Üye’nin kullanımına sunması mümkündür.
5.5 Üye, Ringpara tarafından yüklenen reklamları her seyrettiğinde, Üye’nin hesabında RingPara’nın Tarife’sine bağlı olarak Üye’nin kazanacağı Ringpara puanı ve puan karşılığı ücreti belirlenir. Bu miktar tarifedeki özelliklere göre değişiklik gösterebilir. Kazanılan puan ve ödemeler ile Ringpara Platformu’nda Üye’nin kazanımları ve kullanım bilgileri, bu bilgileri görebildiği kendi üyelik sayfasında geçmişe dayalı veriler ve kayıtlarla gösterilir.
5.6 Üyenin kazancından doğacak olan her türlü vergi Ringpara tarafından ilgili vergi dairesine ödenir. Bu vergi kesintileri de Üye’nin üyelik sayfasında gösterilir.
5.7 Ringpara sistemi son derece güvenli olup, Üye’nin herhangi bir kötü kullanımına olanak vermemek üzere tasarlanmıştır. Ancak, Üye’nin sistemi bir şekilde amacı dışında kullandığının, kullanım kurallarına aykırı hareket ederek haksız menfaat elde ettiğinin veya benzer bir kullanımının tespit edilmesi durumunda “Üye”nin üyelik hakları öncelikle askıya alınır. Ringpara tarafından gerekli incelemeler yapılarak ve “Üye”den gerek görülmesi durumunda bilgi de talep edilerek konu hakkında nihai karar verilir. Üye’nin Platform’u kötüye kullandığı sonucuna varılır ise, üyelik iptal edilir. Kötüye kullanım sonucunda Üye’ye haksız olarak ödendiği tespit edilen miktar öncelikle biriken Ringpara’dan, bunun yeterli olmaması durumunda “Üye”den talep ve tahsil edilir.

6-Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

6.1 Üye, tüm reklam tiplerine ilişkin Reklam İçeriği’ni Ringpara. tarafından bildirilecek tarihten itibaren Ringpara’nın belirlediği muhtelif zamanlarda kullanmaya başlamakla yükümlüdür.
6.2 Üye, Ringpara’nın kendisine gönderilen Reklam İçerikleri’nden ve Reklam Veren’in hizmetlerinden dolayı sorumlu olmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.3 Üye, Ringpara Platform’unda ve/veya Tarife’de yayınlanan ve belirli zamanlarda değiştirilen teknik şartları ve kullanım kurallarını ihlal etmemelidir.
6.4 Üye, site içerisindeki faaliyetleri sırasında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yasadışı veya hileli sayılan diğer herhangi bir faaliyet ile iştigal etmemekle yükümlüdür.
6.5 Üye, Ringpara tarafından yazılı olarak açıkça izin verilmediği durumlarda Ringpara Platform’unda bulunan Reklam Veren’in reklamlarıyla ilgili bilgilere otomatik yöntemlerle veya herhangi bir data erişim yöntemi kullanarak erişmemeli veya bu bilgileri sorgulamamalı ya da başka bir şekilde ele geçirmemelidir.

7-Üyenin Reklam Profilini Belirlemesi

7.1 Şu an için Ringpara Platform’unda üyenin reklam profilini belirlemesi söz konusu değildir. Bu nedenle, Üye aldığı reklamlardan dolayı herhangi bir rahatsızlığı söz konusu ise, bunu Ringpara’ya gerekçeleri ile bildirebilir. Ringpara Üye’lerinin düşüncelerine önem verdiği için Üye’lerin genel olarak rahatsız olduğu içerikleri reklam olarak göndermeme konusunda çaba gösterecektir. Ancak, tüm bunlara karşın Reklam Veren’lerle yapılan sözleşmeler gereği bu reklamlar gönderilmek zorunda kalınabilir ve Üye’de bu reklamları kabul etmek veya Üye’lik hesabını dondurmak seçeneklerinden birisini seçebilir. İleride Üyelik Profili üzerinden reklam içerikleri gösterilmesinin mümkün olması durumunda Üye seçeceği profile göre reklam almayı tercih eder.

8-Tarife, Ödeme, Fiyatlandırma ve Raporlama

8.1 Üye kendisine yayınlaması için sunulan reklamları işbu Sözleşme maddelerini kabul etmesiyle birlikte yayınlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. RingPara da, Tarife’ye uygun olarak tahakkuk eden tutarları Üye’ye ödeyecektir.
8.2 Ringpara üyeleri, seyrettikleri reklamlar ile öncelikle “Ringpara Puanı” kazanırlar. Ringpara bu puanları kullanmaları için Üyelere Tarife içindeki fiyatlandırma çizelgesini sunar. RingPara’nın çizelgeyi her ay için değiştirme hakkı saklıdır. Üye’nin, kendisine duyurulan değişikliği kabul etmemesi durumunda hesabını dondurabilir veya üyeliğini iptal edebilir. Üyenin aylık geliri maksimum 30 (Otuz) Türk Lirası dır.
8.3 Üyenin reklam ücretine hak kazanabilmesi için, gelen aramayı açmadan önce ilgili reklamın yayınlanmasını beklemek zorundadır. Üye tarafından ilgili reklamın tamamı yayınlanmadan çağrının cevaplanması durumunda, Üye reklam bedeline hak kazanamaz.
8.4 Ringpara, reklamların ücretlendirme Tarife’sinde uyguladığı asgari fiyatları her zaman değiştirebilir. Değiştirilen tutarlar Üye’ye e-posta ile ve/veya Platform üzerinden Tarifeler kısmında değişikliğin hangi tarihten itibaren geçerli olacağına ilişkin bilgi ile birlikte duyurulacaktır.
8.5 Reklam bedellerinin hesaplanmasında Ringpara’nın ticari defter ve kayıtları ile Platform’da yayınlanan tarifeler üzerinden esas alınarak tutulacak cari hesapta takip edilecek olup, Taraflar TTK 89 ve devamı maddeleri gereği bu hükmün bir cari hesap sözleşmesi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9-Reklamın Yayınlanması

Üye, üyelik hesabını iptal etmediği veya dondurmadığı sürece Ringpara’nın belirlediği oranda reklam gösterimine olanak sağlayacağını bu sözleşmeyi onaylayarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeye iletilecek reklamlar, EDGE, 3G veya benzeri bir GSM data servisi üzerinden aktarılabileceği gibi üyenin GSM şebekesinden bağımsız olarak erişilebilen herhangi bir internet erişim yöntemi üzerinden de üyenin telefonuna aktarılabilir. Bu nedenle Üye, sisteme girmeyi kabul ederek gerek GSM şebekesi üzerinden gerekse de diğer internet erişim yöntemleri üzerinden data aktarımına izin verdiğini, söz konusu DATA aktarımı nedeniyle GSM veya diğer İnternet DATA paketlerinin kullanımını, bunlarda kendisi ile GSM şirketi veya İnternet Erişim Sağlayıcısı arasındaki ilişki nedeniyle ek ücret ödemek zorunda kalmasının tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye’nin, üyelik kaydı sırasında vereceği GSM numarası veya elektronik posta adresi üzerinden Üye’nin telefonuna reklamlar yüklenecektir. Üye tarafından Reklam Veren’in reklamlarını çeşitli yollarla yayınlanmaması halinde Ringpara puanı kazanılamaz ve herhangi bir reklam bedeli ödenmez. Ödemesi yapılmış bir reklam var ise Sözleşme’nin 5.7. maddesine göre Üye’den tahsil edilir.

10-Beyanlar ve Taahhütler

10.1 Üye, aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt eder:
10.1.1 Üye’nin Ringpara’ya sağladığı bütün bilgiler tam, doğru ve halihazırda geçerli bilgilerdir;
10.1.2 Üye, Ringpara'da mevcut olduğu ölçüde, Reklam Veren’in reklamını/reklamlarını (her türlü Hedef ve bütün Reklam İçerikleri dahil) GSM telefonu zil sesi/SMS sesi, görüntü veya video olarak kullanabilir. Fakat reklamların ve içeriklerinin, barındırılması, belleğe alınması, üçüncü bir kişiye iletilmesi, depolanması, kopyalanması, değiştirilmesi, herhangi bir yöntem ile dağıtılması, dosya formatının değiştirilmesi, çoğaltılması, yayınlanması, teşhir edilmesi, yeniden iletimi veya dağıtımı için Reklam Veren’in belirlediği lisans koşulları geçerli olup, Ringpara.com, Üye’ye bu ürünler üzerinde sadece reklam amacıyla iletildiği andaki yayınlama hakkı ve yetkisini verir.
10.1.3 İşbu Sözleşme’ye uygun olarak Üye tarafından gerçekleştirilen Reklam Kullanımı ve Reklam Veren’in reklamlarında linki bulunan web siteleri (bunlarla sınırlı olmamak üzere bu sitelerde yer alan Reklam Veren Hizmetleri de dahil;
10.1.3.1 Herhangi bir kanunu veya ilgili yönetmeliği ya da diğer usulüne uygun yürürlüğe konmuş düzenleyici işlemleri ihlal edecek ya da ihlalini teşvik edecek şekilde,
10.1.3.2 Herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek ya da zararlı, taciz edici, ahlak dışı, tehdit veya hakaret içeren herhangi bir ifade içerecek şekilde,
kullanılamayacaktır.
10.1.4 Üye onayladığı işbu Sözleşme ile telefonunda Ringpara tarafından yollanan zil sesi/sms sesi, görüntü ve video şeklinde yayınlanan reklam sonrası gerçekleşen konuşmanın ardından, Ringpara’nın yollaması halinde Reklam Veren’in web sitesi, iletişim adresi vb. gibi bilgilerini de yayınlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11-Delil Sözleşmesi

Üye, işbu Sözleşme’den doğan veya Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü uyuşmazlık veya sorunda, Ringpara’nın ticari defter ve kayıtları ile elektronik kayıtlarının, Ringpara Platformu’nun üyelik sayfalarındaki verilerinin, HMK madde 193 anlamında geçerli, münhasır ve kesin delil olacağını kabul ve taahhüt eder.

12-Tazminat

Üye, Ringpara’nın temsilcilerinin, anlaşmalı STK’ların, bağlı kuruluşlarının, kurucularının, idarecilerinin ve personelinin, işbu hükümlerin 6. ve/veya 10. maddelerinin kendisi tarafından ihlal edilmesinden doğan ve herhangi birinin maruz kaldığı her türlü talep, zarar, sorumluluk, adli veya idari para cezası, gider, hasar ve sulh ödemesi (yasal ücretler ve giderler dahil) karşısında, çıkan meblağı tazmin edecek ve bu ihlallerin sonucunda zarar gören üçüncü kişilerin zararlarının tazmininden de sorumlu olacaktır.

13-Gizlilik

Aşağıda belirtilen Madde 13.2 hariç olmak şartıyla, işbu Sözleşme’nin süresi boyunca ve sonrasında, hiçbir Taraf diğer Taraf’a ait Gizli Bilgileri, aksi işbu Sözleşme’de belirtilen haller ve yasal zorunluluğun bulunduğu haller dışında, önceden diğer Taraf’ın yazılı onayını almaksızın herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacaktır. Üye’nin hesaplarının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması halinde, bu izinsiz kullanım halinden Üye münhasıran sorumlu olacaktır.

13.1 "Gizli Bilgiler"
13.1.1 Müşteri şifreleri, iletişim adresleri, banka bilgileri ve telefon numaraları,
13.1.2 Kamuya açık ortamda kullanıma başlanmadan önce, Ringpara’nın Üye’ye verdiği ve verdiği anda gizli ve/veya telif hakkına tabi olduğunu yazılı olarak bildirdiği diğer her türlü Tarife bilgilerini, Platform işleyiş yöntemlerini/aplikasyonlarını veya teknolojiye erişim bilgilerini,ifade eder.
13.2 “Gizli Olmayan Bilgiler”
13.2.1 Herhangi bir Taraf’ın ihlalinden kaynaklanmayan nedenlerle kamunun bilgisi dahiline girmiş olan;
13.2.2 Herhangi bir tarafın bir üçüncü şahıstan yasalara uygun olarak aldığı,
13.2.3 Kanunların veya bir resmi kurumun açıklanmasını şart koştuğu bilgileri,
ifade eder.
13.3 Ringpara.com, Üye tarafından paylaşılmış ve Üye’ye ait standart üyelik bilgilerini, Ringpara ile ortak çalışan Reklam Veren’ler veya STK’lar ile paylaşabilir.
13.4 Üye, Ringpara’ya verdiği herhangi bir hesap veya kredi kartı bilgisini ve ilgili ödeme ve bağış yapma bilgilerini, Ringpara’nın ödeme yapmak ve/veya Üye’nin Ringpara Platform’undaki online hesabını yönetmek amacıyla Ringpara adına çalışan şirketlerle paylaşabileceğini kabul eder.

14-Süre ve Fesih

14.1 İşbu Sözleşme site veya cep telefonu aplikasyonunu üzerinden verilen onay tarihinden başlamak üzere feshedilinceye veya Tarife’deki sona erme tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. 18 yaşından küçük Üyeler hakkında işbu Sözleşme’nin 4. maddesi uygulanır.
14.2 Sona erme tarihinin Tarife ile belirlenmesinden sonra, Üye, Ringpara’nın e-posta veya SMS mesajı yoluyla vereceği onaya tabi olmak kaydıyla, işbu Sözleşme’nin süresini Platform’daki üyelik sayfasından veya SMS mesajı ile bildirerek Ringpara tarafından kabul edilecek bir süre için ve Reklam İçeriği’nin Tarife kapsamında halen aktif olması halinde uzatabilir.
14.3 İşbu Sözleşme, Taraflardan herhangi birinin diğer Tarafa yukarıda açıklanan kanallar yoluyla bildirimde bulunması halinde derhal etki edecek şekilde sona erdirilebilir.

15-Sözleşmenin Feshinin ve Reklamın İptal Edilmesinin Sonuçları

İşbu Sözleşme’nin süresinin dolması veya feshi halinde:

15.1 Ringpara, Sözleşme’nin süresinin dolduğu veya feshedildiği tarihte ödenmemiş bakiyelerden sorumlu olacaktır.
15.2 Tarife’ye göre ücretlendirme limitine ulaşamayacak kadar az olan Ringpara puanları, Üye’nin seçeceği herhangi bir STK fonuna aktarılır.
15.3 Talep halinde, Ringpara Üye’ye ait Gizli Bilgileri iade edecektir.
15.4 Ringpara, Platform’daki her Üye’nin hesabını dondurma, etkisiz bırakabilme ya da silme hususunda münhasıran yetkilidir.

16-Üçüncü Şahıs Hakları

Anlaşmalı STK’lar ve Reklam Veren’ler haricinde, işbu Sözleşme’de yer alan hükümler, Sözleşme’ye taraf olmayan şahısların lehine hiçbir hak veya imtiyaz tesis etmez ve vermez

17-Mücbir Sebep

17.1 Ödeme yükümlülükleri saklı kalmak üzere, hiçbir taraf, işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü, makul şartlarda kendisinin kontrolü dışında gelişen deprem, sel, büyük toplumsal olaylar, büyük ekonomik krizler veya işbu Sözleşme’nin uygulanmasını taraflardan birisi için olanaksız kılan veya taraflardan birisine esaslı külfet getiren Hükümetin yeni uygulamaları gibi önceden öngörülemeyen olaylar mücbir sebep olarak taraflarca değerlendirilecektir.
17.2 Mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda taraflar taahhütlerine 30 (otuz) gün boyunca bağlı kalmaya devam eder. Bu sürenin sonunda söz konusu olağanüstü hal halen ortadan kalkmamışsa, taraflardan birinin yazılı bildirimiyle sözleşme derhal ileriye yönelik olarak feshedilir. Tarafların fesih tarihine kadar yerine getirdikleri hizmetlere ilişkin hak ve alacakları saklıdır.

18-Muhtelif Hükümler

18.1 İşbu Sözleşme’de yer alan haklar ve talepler ilave hak ve talepler niteliğindedir ve kanunların tanıdığı yasal hakları ve talepleri ortadan kaldırmaz. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasadışı veya icra edilemez olması, işbu Sözleşme’nin geriye kalan hükümlerini ya da bu hükümlerin geçerliliklerini sürdürmesini etkilemeyecektir.
18.2 İşbu Sözleşme’de yer alan hiçbir hüküm taraflar arasında hangi türden olursa olsun bir ortaklık veya ortak girişim ilişkisi tesis edildiği ya da bir tarafın hangi amaçla olursa olsun diğer tarafın temsilcisi, bayisi, acentesi vb. olduğu şeklinde yorumlanmayacaktır ve hiçbir tarafın herhangi bir şekilde veya amaçla diğer tarafı ilzam etme ya da diğer taraf adına borçlanma ya da diğer tarafı borç altına sokma yetkisi olmayacaktır.

19-Bildirimler, Uyarılar ve Tebligat Adresleri

19.1 İhbar ve ihtarlar TTK ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince noter marifetiyle, telgrafla, iadeli taahhütlü mektupla veya kayıtlı elektronik posta ile gönderildikleri takdirde geçerli olacaktır.
19.2 Adres değişikliklerini, taraflar birbirlerine en geç 15 (onbeş) gün içinde ve noter marifetiyle, telgrafla, iadeli taahhütlü mektupla, kayıtlı elektronik postayla bildirir. Bu yöntemlerin haricinde Üye, Ringpara platformundaki kişisel hesabında bizzat yapacağı değişiklik ile adres değişikliğini bildirebilir. Yeni adres bildirilmediği ya da usulüne uygun bildirilmediği takdirde eski adrese yapılan tebligat ve yazışmalar geçerli kabul edilecektir.

20-Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve bunlara uygun olarak yorumlanacaktır. Taraflar işbu Sözleşmeden doğan veya Sözleşme ile bağlantılı olan bütün ihtilaf veya uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul ederler.

RingPara

2018 Tüm hakları
RingPara A.Ş.’de saklıdır.